Контакти

„Бългерия Пропърти Сървисиз“ ЕООД

Адрес за кореспонденция

Гр. Варна 9000
Бул. „Княз Борис І“ № 358
Тел. Офис +35952 361 577
Моб. Тел. +359884 803 831

E-mail – galina.i.stoyanova@gmail.com
g720913@abv.bg

Строителен консултант:
Моб. Тел. +359889 398 766
e-mail – bps_bulgaria@abv.bg